GutGuide tarjoaa mikrobiologisia analyysipalveluja tutkimukseen, yrityksille ja yksityishenkilöille sekä kehittää tuotteita suun ja suoliston hyvinvointiin.

GutGuide Oy on suomalaisten mikrobiologien vuonna 2012 perustama yritys, jonka oma laboratorio sijaitsee Halikossa. GutGuide käyttää patentoitua sytometriateknologiaa suun ja suoliston mikrobianalyyseissä ja hyvinvointituotteiden kehityksessä. GutGuide-laboratorio tarjoaa analyysipalveluja tutkimusryhmille, terveydenhuollon ammattilaisille, yrityksille ja yksityishenkilöille (henkilökohtainen suolistoindeksi).

Kiinnostus suolistomikrobiston tutkimukseen on kasvanut voimakkaasti koko 1990-luvun. Tutkimusta on kuitenkin hidastanut bakteerilajien suunnaton määrä (yli 1200 lajia) sekä hitaat menetelmät. Mikrobilajien tasapainon tutkimus on mahdollistunut vasta uusien molekyylibiologisten menetelmien kautta ja tasapainon yhteyksiä suoliston häiriötiloihin on pystytty osoittamaan. Jo julkaistuja, kansainvälisiä tutkimuksia mikrobiston osuudesta on esim. tulehduksellisissa suolistosairauksissa (IBS, IBD, Crohnin tauti, keliakia), ylipainossa, diabeteksessa ja reumassa.

Gutguiden laboratorion analyysipalvelut perustuvat virtaussytometriaan

Esimerkkejä tilattavista analyyseistä:

  • Bakteerien ja hiivojen elävyys ja säilyvyys erilaisista farmaseuttisista tuotteista (tabletit, kapselit, öljyt ym.). Analyysissa lasketaan myös kuolleet solut, jolloin esim. eri tuotantoprosessien vaikutusta solujen elävyyteen voidaan tutkia.
  • Bakteerilajikohtaiset analyysit ulosteesta sekä syljestä/suun limakalvoilta (ihmis- ja eläinnäytteet).

Sytometria on analyysiteknologiana nopea, tarkka ja kustannustehokas

Suoliston mikrobistotutkimuksen suurimpia ongelmia ovat olleet hitaat, työläät, kalliit ja epätarkat analyysimenetelmät sekä ulostenäytteiden säilyvyys. GutGuiden patentoidulla virtaussytometria-teknologialla voidaan määrittää tuhansien solujen sekuntivauhdilla bakteerisukuja, yksittäisiä bakteerilajeja tai hiivoja niiden fysikaalisten tai kemiallisten ominaisuuksien perusteella. Sytometria mahdollistaa bakteerien solu- ja lajikohtaisen laskennan solun tarkkuudella.

Jotta näytteestä saadaan mahdollisimman edustava kuva, näytteen mikrobisto tulee stabiloida näytteenottohetkellä. GutGuide on kehittänyt oman näytteenotto- ja käsittelymenetelmän, jossa erityisliuokseen säilötty ulostenäyte pysyy muuttumattomana 7 vrk:n ajan. Tämä mahdollistaa ulostenäytteiden ottamisen vaivattomasti kotona ja lähettämisen postitse laboratorioon.

GutGuide -suolistomikrobiston tietopankki

GutGuide ylläpitää omaa tutkimustietopankkia terveiden suomalaisten aikuisten suolistomikrobistosta. Tätä tietopankkia käytetään mm. pohjana henkilökohtaisten suolistoanalyysien tulosten tulkitsemisessa (GutIndex-lukeman vertailuaineisto). Henkilökohtainen GutIndex lasketaan vertaamalla tutkittavan tulosta tietopankin tausta-aineiston keskiarvoon. Lue lisää suolistoindeksistä