Siirry pääsisältöön

GutIndex®-suolistomikrobistoanalyysit

Suolistomikrobiston tasapaino ja hyödyllisten bakteeriryhmien osuudet vaikuttavat koko kehon hyvinvointiin, immuunipuolustukseen ja suoliston toimintaan. Eri kohderyhmien, esimerkiksi eri ikäryhmien hyvinvoinnin kannalta oleelliset bakteeriryhmät ja niiden väliset tasapainotilat vaihtelevat. Kuhunkin GutIndex® -analyysiin on tutkimustiedon perusteella valittu kohderyhmän kannalta merkitykselliset bakteeriryhmät.

GutIndex® BENE -suolistomikrobiston hyödyllisten bakteerien määrän kartoitus

Hyödyllisiä, suojaavia bakteereja kuvaava testi. Analyysissä määritetään 3 suolistoa suojaavaa bakteeriryhmää. Tällä analyysillä voi helposti seurata ruokavaliomuutosten ja eri bakteerituotteiden vaikutusta suolistomikrobistoon.

65,00 €


GutIndex® TOTAL -suolistomikrobiston tasapainon kokonaiskartoitus 

Mikrobistosi tasapainoa kuvaavan laaja testi. Analyysissä määritetään 8 suoliston hyvinvoinnin kannalta tärkeää bakteeriryhmää sekä hiivat.

149,00 €


GutIndex® VISKE-suolistomikrobiston tasapainon kartoitus

Energiametaboliaan ja viskeraalisen rasvan kertymisen riskiin liittyviä bakteereja kuvaava testi. Analyysissä määritetään 5 bakteeriryhmää, joiden on tutkimuksissa todettu liittyvän sisäelinrasvan kertymisen riskiin. Analyysi perustuu GutGuiden EU-patenttiin.

149,00 €


 Ota näyte kotonasi

Tilauksen jälkeen saat GutIndex® -näytteenottopakkauksen postitse. Voit ottaa ulostenäytteen helposti kotonasi. Saat pakkauksessa selvät ohjeet ja näytteenoton apuvälineet. Postita näyte takaisin laboratorioon käyttämällä saamaasi näytteenottolaatikkoa.

GutGuide analysoi näytteesi

Näytteesi analysoidaan laboratoriossamme Salossa modernilla sytometrimenetelmällä, joka tunnistaa toivotut ja ei-toivotut bakteerilajit sekä niiden keskinäiset suhteet. Tämä suhde määritellään GutIndex-lukemalla janalla, jonka avulla voi nähdä oman tuloksen verrattuna yli 18-vuotiaitten suomalaisten, terveiden aikuisten normaaliarvoihin.

Lue tulokset omalta tililtäsi

Analyysin tulokset saat OMA GutGuide -tilillesi. Analyysi kattaa kokonaisindeksin lisäksi hyvinvoinnin näkökulmasta tärkeimpien bakteerilajien ja -ryhmien osuudet, mikrobiologien suositukset ja ravitsemusvinkkejä suolistomikrobiston optimoimiseksi.

Kyllä. GutGuide on suomalaisten mikrobiologien perustama yritys ja laboratoriomme sijaitsee Salossa.

Analyysin tulos pyritään saamaan asiakkaalle 2 viikon sisällä siitä, kun näyte on saapunut laboratorioon. Tuloksen valmistuminen ilmoitetaan aina asiakkaalle sähköpostissa.

Ulostenäyte on helppo ottaa näyteputkeen kotona pakkauksessa olevan ohjeen mukaan. GutGuide on näytteen toimittamista ajatellen kehittänyt säilytysliuoksen, jossa näyte säilyy muuttumattomana n. 7 vrk. Postin kulun takia pyydämme lähettämään näytteen mieluiten maanantaisin, jotta varmistetaan näytteen saapuminen laboratorioon säilyvyysajan puitteissa.

Ei pidä. Analyysi antaa kuvan sen hetkisestä mikrobiston tilanteesta ja siitä voidaan tehdä johtopäätöksiä ruokavaliosta ja käytössä olevan bakteerituotteen soveltuvuudesta.

Muutoksia voi seurata ja verrata edellisiin tuloksiin. Henkilökohtaiset tulokset säilyvät OMA GutGuide -tilillä. Näin hoitojen ja ruokavaliomuutosten tehoa voi seurata ja löytää parhaiten toimivat käytännöt itselleen.

Useat tekijät muuttavat mikrobistoa, mutta erityisesti vaikuttavat lääkitykset (antibiootit, särkylääkkeet, kortisoni), sairaudet kuten IBD, Crohnin tauti, IBS, diabetes, keliakia ja ruokavaliomuutokset sekä runsas alkoholin käyttö. Viitteitä on myös, että suun ongelmia (esim. ientulehdukset) aiheuttavat bakteerit voivat aiheuttaa muutoksia myös suolistossa. Maitohappobakteerit, bifidobakteerit ja kuidut vaikuttavat mikrobistoon positiivisesti, mutta henkilökohtaisia eroja on ja aina hyvää vastetta ei nähdä. Yksilökohtainen muutosten seuranta on siksi tärkeää.

Bakteeriryhmät on valittu tämän hetkisen tutkimustiedon perusteella. Niiden osuudesta suoliston ja koko kehon terveyteen on jo selvää näyttöä esimerkiksi suolistosairauksien (IBS, IBD, Crohnin tauti, keliakia), ylipainon, diabeteksen ja ruokavaliomuutosten suhteen. Uusien tutkimustulosten perusteella bakteeriryhmiä lisätään analyysiin. Viimeisin lisätty on fusobakteerit.

GutIndexissä lasketaan toivottujen ja ei-toivottujen bakteeriryhmien suhde ja lukua verrataan terveiden aikuisten tausta-aineistoon. Huomaa, että ei-toivotut bakteeriryhmät ovat normaalia suoliston mikrobistoa, mutta niiden liian suuri osuus aiheuttaa epätasapainon jolloin samalla hyödyllisten ryhmien osuus vähenee. GutIndex-lukema antaa kokonaiskuvan mikrobiston tilanteesta. Yksittäisten ryhmien tulokset antavat lisätietoa ja yksilökohtainen analyysi tehdään aina tulosten perusteella.

OMA GutGuide: Tietosi ovat turvassa

GutGuide toimii palvelimilla, joihin sovelletaan Euroopan tietosuojalakia. Käytämämme prosessit varmistavat, että tietosi pysyvät täysin salassa ja että vain sinä voit tarkastella henkilökohtaista suolistomikrobistoprofiiliasi.

SSL-salatut sivut ja tilaukset

Näyteanalyysi GutGuide-laboratoriossa Salossa

Tietojenkäsittely ja tallennus suojatuille palvelimille ympärivuorokautisella valvonnalla

Kirjautuminen kaksivaiheisella tunnistautumisella

Lue lisää