GutGuide OPAS suun ja suoliston mikrobistoihin

Yleistajuinen kuvaus suun ja suoliston erilaisista mikrobistoista ja uusimpia tutkimustuloksia. Uusi 3.painos.

Hinta: 4,00 

Opas on tarkoitettu bakteereista kiinnostuneille lukijoille. Oppaassa käsitellään aihepiirejä kuten:

1. Mitä ruonsulatuskanavassa tapahtuu?

2. Bakteerien yhteydet sairauksiin

3. Suun mikrobisto

4. Voiko mikrobiston tasapainoa tutkia?

5. Suoliston mikrobisto

Opas sisältää myös sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkärin Jari Koskenpadon esipuheen ruuansulatuskanavan toiminnasta, tärkeimmistä sairauksista ja tutkimusmenetelmistä.

Opas antaa yleistajuisen kokonaiskuvan suun ja suoliston mikrobistosta sekä konkreettisia esimerkkejä mikrobiston yhteyksistä erilaisiin oireyhtymiin. Se tarjoaa myös apuvälineitä oman tilanteen tulkintaan ja auttaa hahmottamaan mikrobiston, terveyden ja ruokavalion välisiä yhteyksiä.